Telegraph: Newcastle đã đóng cửa M88.com SHI, một thành viên của dòng đầu tiên được cách ly

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Theo báo cáo “Daily Telegraph”, Newcastle đã đóng cửa các cơ sở đào tạo đội ngũ, và toàn đội Câu lạc bộ là từ nhà. Theo báo cáo, bốn người chơi và 1 nhân viên phát hiện axit nucleic là tích cực vào tuần trước và câu… Continue reading Telegraph: Newcastle đã đóng cửa M88.com SHI, một thành viên của dòng đầu tiên được cách ly