William: Không bao giờ nhận được lời đề nghị chính thức của Barcelona Alteta và EMU đã quảng bá M88.com để tham gia Arsenal

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 Tin tức Star William trong cuộc phỏng vấn, Alterta và Edu là một lý do quan trọng để anh ấy tham gia Arsenal, và anh ấy chưa bao giờ nhận được nó. Lời đề nghị chính thức của Barcelona. William đã mở Arsenal vào mùa hè này,… Continue reading William: Không bao giờ nhận được lời đề nghị chính thức của Barcelona Alteta và EMU đã quảng bá M88.com để tham gia Arsenal