Sáu: Nếu La Porta được bầu làm Tổng thống Barcelona, ​​ông là M88.com sẽ chuẩn bị ký hợp đồng với Halland.

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11 Theo sáu tin tức ở Tây Ban Nha, nếu Tháp Cảng La được bầu làm Tổng thống Barcelona, ​​ông sẽ chuẩn bị ký hợp đồng với Halland. Theo báo cáo, thẻ La Port đã được chuẩn bị để trở thành Chủ tịch của Barcelona, ​​nếu cuộc… Continue reading Sáu: Nếu La Porta được bầu làm Tổng thống Barcelona, ​​ông là M88.com sẽ chuẩn bị ký hợp đồng với Halland.