Ma Jing vs Valencia bắt đầu: Lemarcore, Phillik M88.com Solden

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, vòng 11 La Liga, con ngựa stunster chống lại Valencia, hai bên đã công bố đội hình xuất phát. Ma Jingjun: 13-Oblay, 15-Saviqi, 22-Elmo, 2-Jimines, 12-Lodi, 23-Tripider, 6 – Cork, 8-Sau-lơ lửng, 10-Corea, 14 m- Kiếm, 11-lemar, Thay thế: 17 – Sa Punji, 29-Manu Sanchez, 7-Philix, 1-Golbac,… Continue reading Ma Jing vs Valencia bắt đầu: Lemarcore, Phillik M88.com Solden