Eto: Tham gia Barcelona là quyết định dễ dàng nhất, bạn sẽ có người chơi M88 tốt nhất xung quanh bạn.

môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, khi tôi được phóng viên phỏng vấn, Eto nói rằng cô ấy đã có kinh nghiệm về chính Barcelona, ​​cũng như cuộc sống sau khi nghỉ hưu. Ông nói rằng việc chuyển nhượng Barcelona là quyết định dễ dàng nhất, và ông là cầu thủ giỏi… Continue reading Eto: Tham gia Barcelona là quyết định dễ dàng nhất, bạn sẽ có người chơi M88 tốt nhất xung quanh bạn.