Oblak đã chơi 200 cầu thủ thay mặt cho Ma Jing League, trong đó 1M88.COM12 Zero đối thủ

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 Vòng đua ngựa và cuộc thi Valencia này, với một lớp phủ duy nhất, những chiếc giường làm bằng Krasco, giành chiến thắng vào ngày 15: 0. Ngoài trọng tâm của trò chơi trong trò chơi này, trò chơi đã hoàn thành trận chiến của Obrak. Theo… Continue reading Oblak đã chơi 200 cầu thủ thay mặt cho Ma Jing League, trong đó 1M88.COM12 Zero đối thủ

Alba Chuanzhong Wulong, Barcelona 1-1 Cờ lê M88.com

Thể thao hạnh phúc vào ngày 6 tháng 12, vòng thứ 12 của La Liga, Hành khách Barcelona, ​​57 phút trong trò chơi, phút thứ 57 của trò chơi, và thoát khỏi bóng gần đỉnh Messi Arc, được gây ra bởi Alcara Ulong. Barcelona 1-1 bằng nhau. (cười) ->