Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 năm 1, trong trận chiến của nhóm Champions League, Ma Jing sẽ đưa ngôi nhà để gặp Bayern Munich, và cuộc đua sẽ công bố trò chơi. Danh sách, Suarez tiếp tục vắng mặt. Danh sách lớn của trò chơi này như sau: Cổng: 1 – GOBI, 13-OBLAK, 31-ST. ROMAN Bắt đầu: 2- Jimines, 12-Lodi, 15-Savich, 18-Feelpe, 22-Elmo, 23-Tripil Cánh đồng giữa: 6- Cork, 8-Savar, 11-Lemar, 14- , 16-Erera, 20-Poro, 21-Karaceo, 30-, 35-Sanafry Châu Á Sức mạnh: 7-Phillix, 10-Coria, 17-Sa Punji, 27-Camelo (Paul) -><!–

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 năm 1, trong trận chiến của nhóm Champions League, Ma Jing sẽ đưa ngôi nhà để gặp Bayern Munich, và cuộc đua sẽ công bố trò chơi. Danh sách, Suarez tiếp tục vắng mặt. Danh sách lớn của trò chơi này như sau: Cổng: 1 – GOBI,… Continue reading Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 năm 1, trong trận chiến của nhóm Champions League, Ma Jing sẽ đưa ngôi nhà để gặp Bayern Munich, và cuộc đua sẽ công bố trò chơi. Danh sách, Suarez tiếp tục vắng mặt.
Danh sách lớn của trò chơi này như sau:
Cổng: 1 – GOBI, 13-OBLAK, 31-ST. ROMAN
Bắt đầu: 2- Jimines, 12-Lodi, 15-Savich, 18-Feelpe, 22-Elmo, 23-Tripil
Cánh đồng giữa: 6- Cork, 8-Savar, 11-Lemar, 14- , 16-Erera, 20-Poro, 21-Karaceo, 30-, 35-Sanafry Châu Á
Sức mạnh: 7-Phillix, 10-Coria, 17-Sa Punji, 27-Camelo
(Paul)
-><!–