Các quan chức chung: Bổ nhiệm Tingsley là người phụ trách tổng thống bóng đá Chủ tịch M88 M88

Happy Sports ngày 2 tháng 12, giám đốc phi điều hành độc lập chân chân chân của Anh Kate Tingsley sẽ lãnh đạo sự tuyển dụng của Tổng thống mới của Tổng thống. Trước đây, State-itry đã từ chức quan điểm của giám đốc viễn cảnh theo đuổi sự phát triển của chính mình. Kate-Tensley… Continue reading Các quan chức chung: Bổ nhiệm Tingsley là người phụ trách tổng thống bóng đá Chủ tịch M88 M88