Barcelona vs Capsuzi Điểm: Messi M88.com Cao 8,5 điểm Langlai Lalans tối thiểu 5,5 điểm

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, trong vòng thứ 12 của Li Liga League, Barcelona 1-2 không hoạt động tại Whoscore, Jessi đạt tới 8,5 điểm trong Messi.

Sau đây là điểm chi tiết:

Barcelona liền kề: Teltgen 6.5, des 6.7, Langlai 5.5, Mingza 5.9 , Alba 6.2, Banskz 7.2, Delong 6.7, Kutinio 5.9, Glillzman 6.5, Bryzwitt 6.4, Messi 8.5

Patch Barceloni: Trin Kang, Pedri , Pikiiqi, Dengbelei

Cadisa Sagi: Lessess MA 8.2, Espin 6.9, Fi 6.8, Mero 6.5, Caseon 7.2, Ischiedo 6.2, Bodi Hot 6.8, Jones 6.7, Perey 7.5, Alex – Fernanders 6.3, Alvo Jimines 7.2

Cadi Sili: Negureo 7.2, Pedro – Alcara 6.0, Bobi – Adecanya 5.9, Alejo 6.3

(Raven)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *