Trợ lý Vernner, Plysic M88.com đã phá vỡ trò chơi

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Liên đoàn Chelsea Vs Leeds, Verna đã giúp cuộc thi giết chết Pulsic, tỷ số đã bị khóa là 3-1!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *