Inter Milan VS Bo M88 Lãi suất: Ashlaf hai lần 8,5 Tối cao Lucaku Breaks 7.5

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 6 tháng 12 trong một đội đứng, Inter Mi Home 3-1 đã đánh bại Bologna. Trong điểm số Tóm lại sau trận đấu, Ashirav cấp hai của Mei Kai đã đạt điểm 8,5 điểm cao nhất.

Sau đây là điểm số chi tiết:

Inter Milan Bắt đầu: Handa 7.1, Bastoni 6.9, Deli 6.5, Shick 6.8, Perrosci 7.0, Galialdini 6,7, Brozovic 7.7, Bundal 7.1,

Ashlaf 8.5 , Lukaku 7.5, Sanchez 7.6

Thay thế Inter Milan: Damian 6.2, DanBu 6.0, Barret 6.2, Ericson 6.0, Lauto 6.2

Bologna Đầu tiên: Scotupppuski 6.8, Fu Anjian 5.9, Dani Luo 6.4, Medell 6.1, Siki 5.5, Swanbo 6.2, Schun 6.5, Desilvistery 6.4, Baro 6.2, Soriano 6.8, Palacio 6.3

Bologna Tonic: Kellotti 6.2, Raber 5.9, Fini YATO 7.3, Vergani 6.0, Domingos 6.7

->

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *