Tyson thương tiếc Maradona: Anh ấy là người anh hùng và người bạn trong tâm trí tôi, tôi sẽ không nhớ anh ấy từ M88.

泰森悼念马拉多纳:他是我心目中的英雄和朋友,我会非常想念他

Thể thao hạnh phúc Bóng thế hệ ngày 26 tháng 11, Superstar Maradona chết, Kings Ttensen đã gửi một tang tóc.

“Bàn tay của Thiên Chúa, Maradona rời bỏ chúng ta. Khi chúng ta đã giành chức vô địch của riêng bạn, mọi người thường có hai so sánh. Anh ta là một anh hùng và bạn bè trong tâm trí tôi. Tôi rất tôn trọng, tôi sẽ nhớ anh ấy rất nhiều. “

(Thomas)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *