4 phút 2 bàn! Chiến lược liên tục của Gomez, Iliise, Gossens Tấn công-tài chính M88 Mupu

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Liverpool vs Atlanta, phút thứ 61, gói A-Gomez Chuanyeiqi!

Đây là sự mất hạt đầu tiên của bốn Champions League châu Âu.

Trong phút thứ 64, Gomez! Người Argentina đã vượt qua sau sinh, và Hart Bauer là một chân, và Gossens rất dễ phá cửa!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *