Paris vs Montpelli Shoushou: M88 Kee, Angel First, Sửa chữa MBPE, Bánh xe nemal

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, lúc 4 giờ sáng, vòng đầu tiên của các nhân vật, Paris là danh sách đầu tiên của trò chơi này, bản phát hành chính thức của trò chơi.

Paris Đầu tiên: 1-Navas, 31-Dagga, 32-Penglei, 22-Dialo, 20-Kurazad, 25-Buck, 21-ere Kéo, 27-Gaoye, 12-Rafinya, 11-Dimaria, 18-Kehen

PARIS thay thế: 16-Rico, 4-corre, 5-Marki OS, 24-Florence, 8-Pales, 15-Deni, 36-Ruis, 37-Fattag, 7-MBpe

Montpellier Bắt đầu: 1-Omron, 7-Restic, 3 Selightener, 5-Men des, 6-sambia, 12-Feiry, 11-Savanier, 10-Labord, 25- Mort, 19-Mavidi, kỷ lục 24-Yin Chi

Sửa chữa Montpellier: 16 Beltad, 2-Sowuite, 4-Hilton, 8-O’Jiang, 14-Le Tara, 20- Đô la, 31-Kazak, 32-SCKLettich, 33-Wah

(cười)

<!–

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *