Để thương tiếc Maradona, Tổng thống Argentina đã đình chỉ vào ngày 26, 27 M88.com có ​​các hoạt động chính thức

Thể thao vui vẻ Tin tức CCTV 26 tháng 11, để thương tiếc cái chết của Maradona, Tổng thống Argentina Fernandez đình chỉ tất cả các hoạt động chính thức vào ngày 26 và 27.

Trước đây, theo phương tiện truyền thông nước ngoài như TYC, sau tin tức về cái chết của Maradona, Tổng thống Argentina tuyên bố rằng Argentina sẽ thương tiếc trong ba ngày.

(Feixue)

tạm biệt! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *