Mourinio Mourns Maradona: M88 Mom, tôi nhớ bạn!

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Mourinio thương tiếc Maradona qua Ins. Ông đã tải lên rất nhiều ảnh với Maradona, với văn bản: ” Diego, mẹ, người bạn cũ của tôi, tôi nhớ bạn. “

Tạm biệt! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *