Keyne M88 Mourns Maradona: Tin rất buồn, bạn có thể nghỉ ngơi

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Superstar Argentina, Marshae chết, gà lôi, mặt trước của mặt trận, Cherkered.

“Tôi đã có thể nhìn thấy chính mình, tin tức rất buồn. Bạn có thể yên nghỉ trong hòa bình, Diego – Maradona.”

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *