Một M88.com Đội ngũ quốc gia Gutint Mourns Maradona: Bạn sẽ ở trong mỗi hành tinh bóng đá

Thể thao hạnh phúc Đội tuyển quốc gia Argentina ngày 26 tháng 11 chính thức tang Maradona:

“Goodbye Diego

Bạn sẽ ở bất kỳ ai Hành tinh bóng đá, “

Trái tim Maradona dừng lại, tận hưởng 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *