Shanghao 0-1 Yokohama Dữ liệu đầy đủ: M88.com Tỷ lệ bóng kiểm soát bến cảng thấp hơn đối thủ, cả hai bên ba lần

môn thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, trò chơi nhóm AFC H, Thượng Hải Shanghao 0-1 không phải là kẻ thù thủy thủ Yokohama.

Thượng Hải Shanghaunh, tỷ lệ trò chơi này là 35,3%, 8 bức ảnh, 3 lần. Đối thủ Yokohama Thủy thủ 11 Shots, 3 lần. Ngoài ra, hai đội đã có 1 thẻ vàng.

Số lượng mờ là 16 lần và Yokohama là 24 lần. Về mặt gây khó chịu nguy hiểm, Shanghao 65 lần, đằng sau Yokohama 85 lần.

(nơi lạnh)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *