Shanghaung 89 phút mất bóng 0-1 lạc hậu, sau đó M88 chống chú ý, không đánh chặt quả bóng

Thể thao hạnh phúc ngày 25 tháng 11, phút 89, Shanggang, Guardian, người chơi Yokohama đã từ chối mục tiêu, Shangang 0-1 lạc hậu.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *