Seli Radio: Picker đang tìm kiếm phẫu thuật, anh ta muốn quay lại trong vòng 4 tháng.

塞尔电台:皮克不希望进行手术治疗,他想要在4个月内复出

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 Theo báo cáo đài phát thanh Tây Ban Nha, người chọn Barcelona bị thương trước đó không muốn phẫu thuật, anh ta muốn quay lại trong vòng 4 tháng.

Picker bị thương trước dây chằng đầu gối phải, và bác sĩ Picker Ran Mạnh hy vọng rằng anh ta đã được đối xử. Tuy nhiên, Đài phát thanh Sel nói rằng PicKe hy vọng nhiều hy vọng không phẫu thuật, anh ta muốn ra ngoài trong vòng 4 tháng.

Phóng viên Tây Ban Nha Sant Jimines cũng tiết lộ: “Rất rõ ràng rằng người chọn muốn (trong mùa này) trở về sân vận động.”

– ->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *