Dây đeo liên tục + Khai thác rỗng! M88.com Lin Wood Cá nhân Show phá vỡ những điểm tốt nhất

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, Manchester United Vs Western Ham vào phút thứ 67, phí B tích cực buộc phải lấy Manchester United để ra khỏi thế giới. Thế giới bị vứt bỏ, Tricez trôi qua, chân trái của Greenwood, và sau đó rời khỏi chân trái và có một bạo lực, và lỗ bóng mặc góc bên phải của quả bóng! Manchester United 2-1 Chard-Chardham!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *