Anh hùng quốc gia M88.com! Người dân địa phương tự nhiên thương tiếc Maradona: Vỗ tay, cho thấy hoa, diễu hành

môn thể thao hạnh phúc vào ngày 26 tháng 11, giờ địa phương Argentina vào buổi trưa, một thế hệ bóng Wang Maradona đã chết. Theo mục tiêu truyền thông nước ngoài, người Argentina sử dụng nhiều cách để tưởng nhớ các anh hùng quốc gia của họ.

Cung điện Tổng thống đang xếp hàng xếp hàng với Maradona để chào tạm biệt (Maradona Lingzi đã được đỗ trong cung điện tổng thống)

Cuộc diễu hành của người hâm mộ Boca _

(Jacky)

Goodbye, The King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *