M88 Khởi hành ở Lei Yue mười năm trước, tôi đều thương tiếc Maradona: Tạm biệt, nhà vua

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 hôm nay, Fu Limen sẽ chụp ảnh trong nền tảng xã hội mười năm trước, kỷ niệm bóng Argentina Wang Maradona chết vì bệnh.

Vào ngày 7 tháng 11 năm 2010, Maradona đã đến Đông Quan, với Trung sĩ Kim cương đỏ Thâm Quyến và Cheng Yue Lei đang ở Thâm Quyến Red Khoan.

Shu Yuelei đã tham gia trò chơi ở Weibo và chụp ảnh với Maradona và viết: “Mười năm trước, tạm biệt bóng!”

( Nanling khóc khóc)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *