Zhan Jun: Thế hệ của chúng tôi chứng kiến ​​tiêu đề của M88.com Wang từ anh ấy đến tiêu đề của M88.com Wang.

Happy Sports ngày 26 tháng 11, ngày 25 tháng 11, ngày 25 tháng 11, Maradona đột nhiên qua đời, và anh ta 60 tuổi. Zhan Jun nói rằng với thế hệ của họ, tiêu đề của quả bóng bắt đầu từ Maradona.

Zhan Jun:

Khi tôi còn trẻ, tôi luôn lắng nghe cha tôi và nói Wang Peili, tôi chỉ có thể cảm thấy nó bằng văn bản và hình ảnh, và tôi đã xem video, video và thậm chí là phim.

Maradona không giống nhau. Vào giữa những năm 1980, TV đang dần nổi tiếng. Ông đã vượt qua truyền hình trực tiếp, ghi lại và phản ánh trong trung tâm của người hâm mộ, và thế hệ của chúng ta chứng kiến ​​anh ta trên sân. Phép lạ. Tiêu đề của nhà vua, bắt đầu từ anh ta theo nghĩa này.

(Ít băng)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *