Boas: Thế giới bóng đá M88 nên được nghỉ hưu hoàn toàn trong cái chết của áo thứ 10 là một mất mát rất lớn

môn thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Maradona đột nhiên qua đời, và anh ta 60 tuổi. Boas nói trong một cuộc phỏng vấn rằng thế giới bóng đá sẽ hoàn toàn nghỉ hưu Jersey số 10 cho Maradona.

Boas: “Tôi hy vọng FIFA có thể được nghỉ hưu trong tất cả các đội. Đây là cống nạp lớn nhất của chúng tôi đối với Maradona. Cái chết của anh ấy rất lớn đối với thế giới bóng đá. Mất mát. “

(một nửa ngắn của chín Bings)

Goodbye! Ball King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *