Phóng viên: Chiết Giang Thành phố xanh, M88.com Khiếu nại, ngay cả khi có kết quả của kết quả phụ phí

Tin tức Happy Sports 27 tháng 11 Tin tức Theo phóng viên Miao Yuan, Chiết Giang Green City đã kêu gọi sự phán xét của việc nâng cấp nâng cấp. Kết quả của trò chơi không thể thay đổi.

Trước đây, Chiết Giang Greentown đã thu thập các tài liệu liên quan, và trình bày kháng cáo trong hình phạt tài chính của trọng tài bổ sung, đặc biệt là hình phạt.

Tuy nhiên, báo cáo gốc của Miao đã nói: “Hình phạt của nhóm siêu xâm nhập đã được xác định mà không có những sai lầm rõ ràng, Chiết Giang Greentown kháng cáo không có trái cây. Ngay cả khi có kết quả, kết quả của trò chơi không thể thay đổi.”

Tin tức liên quan: Phóng viên: Chiết Giang Green City đã thu thập các tài liệu có liên quan, và kháng cáo được đề xuất để kháng cáo đối với trọng tài phụ phí

(một nửa ngắn của chín văn phòng)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *