Ghi nhớ M88: Sẽ có một buổi lễ im lặng trước chức vô địch ngày hôm nay, đi kèm với người lập kế hóa này Wang Maradona

Thể thao hạnh phúc Ngày 27 tháng 11 Tin tức Ma Dexing Tin tức, sẽ có những nghi thức im lặng trước chức vô địch ngày hôm nay, để kỷ niệm Maradona.

Madexing: “Sẽ có một nghi lễ thầm lặng trước chức vô địch ngày hôm nay, để kỷ niệm Vua của tất cả người dân của chúng ta! Đây là quyết định của Đoàn kết Siapan.”

“Trên thực tế, đêm qua Đội tuyển bóng đá trong nước cũng nên có những nghi thức tương tự! Bóng đá là gì? Đầu tiên, tôn trọng! Hơn thế nữa, là một người già? Nhưng nhà vua không phải là người nước ngoài, là vua của người dân chúng ta! “

Nguồn hình ảnh: Mutxing Weibo

(Chín văn phòng)

Goodbye, nhà vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *