Để tôn trọng cái chết của M88.com ở Maradona, cơ thể của Laplata là một huấn luyện viên tạm thời đã từ chức

为尊重逝世的马拉多纳,拉普拉塔体操临时主帅辞去职务

môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11 theo thể thao TYC, đội thể dục Laplata tạm thời bán nguyệt Dersice đã đi đến công việc của riêng họ.

Madeth, trước huấn luyện viên trợ lý của Maradona trong đội ngũ Body Laplata. Trong cuộc phẫu thuật ở Maradona, Mennses đã thay thế ông như một huấn luyện viên tạm thời.

Sau cái chết của Maradona, cô đã đi đến công việc của mình vì sự tôn trọng của Ngài. Ông sẽ giải thích quyết định của mình cho người chơi và nhân viên trong lớp đào tạo ngày nay.

Thể dục dụng cụ Laplata sẽ được mở ra trong trò chơi với Sasfield, Mariano-Masara và Lindro Martin sẽ tạm thời dẫn đầu đội để chơi.

(Tay giết người)

Goodbye, Vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *