Barcelona vs Cadis, Siki: Messi, kẻ sọc, Kuflin, M88.com Bryisvitt

Thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, lúc 4 giờ sáng, vòng 12 La Liga, Barcelona đã dán đội hình, trước trận đấu, chính thức đã công bố danh sách đầu tiên của trò chơi này.

Barcelona Đầu tiên: 1-Teltgen, 2-des, 15 Langlaile, 28 Ming Sa, 18-Alba, 5-Bushz, 21 – Delong, 14-Kicketonio, 7-Glezman, 9-Bryzwitt, 10-Messi

Sửa chữa Barceloni: 13-Note, 26-Peni Châu Á, 4-araujo, 24-Philo, 17-Trinkang, 16-Pedri, 8-Pianiqi, 12-Phuket, 6-Alania, 11-Dengbelei

Cadis Saga, 22-Espino, 3-Pháp, 4-Mao Luo, 20-Kaseon, 25-Ischiedo , 12-Bodi Hot, 2-Jonsen, 10-Perey, 8-Alex – Fernandez, 21-Alvo Jimines

Cadi Sili: 13 – David-gil, 5-Gary, 9-Anthony-Loso, 11-Humbo, 14-Alejo, 15-Alejo, 17-Augusto, 18-Nepron, 19-Pedro – Alcara, 23 Nano Mesa, 24-Marbach, 32- Bobi-adecania

(cười)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *