Tổng thống Argentina đến nhà tổng thống, tham gia vào cơ thể của Maradona, M88.com

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11 Theo báo cáo TYC, Chủ tịch Argentina Alberto – Fernandes và Đệ nhất phu nhân đến Cung điện Tổng thống, tham gia vào câu chuyện về phần còn lại của Maradona.

(Đội trẻ)

Goodbye, King! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *