Xiarocruy M88 Con gái, Cha và Ngựa cổ, Ảnh cũ: Rất buồn, Hy vọng rằng anh ta sẽ không cô đơn ở trên

Thể thao hạnh phúc ngày 26 tháng 11, Wang Maradona, do căn bệnh này, 60 tuổi, cha mới của Xiaocru IV và Maradona Một bức ảnh và tang tóc.

Xiaocru IV: “Tôi thực sự buồn, tôi rất biết ơn tất cả những đóng góp được thực hiện bởi Diego, Maradona. Mặc dù những người khác không ở đó, anh ta sẽ luôn truyền cảm hứng cho người khác. Tôi hy vọng rằng anh ta sẽ không cô đơn trên nó. Ở lại trong Maradona.

(Chín văn phòng)

Goodbye, nhà vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *