Bạn gái cuối cùng ở con ngựa già, bạn gái cuối cùng, thương tiếc: 10% m88.com nhờ bạn đồng hành của tôi

Thể thao hạnh phúc Ngày 26 tháng 11 Argentina Wang Maradona đã chết vào thứ Tư này, bạn gái cũ của Maradona, cũng là bạn gái cuối cùng trong cuộc đời Rosao – Olib thực hiện một tình cảm sâu sắc cho anh ta.

Rossio đã viết trên một trang web mạng xã hội cá nhân: Cảm ơn bạn! cảm tạ! Cảm ơn bạn rất nhiều vì sự đồng hành của tôi.

Rosio là bạn gái cuối cùng của Maradona. Họ có hơn 6 năm và là một trong những người thân thiết nhất xung quanh Maradona trong những năm gần đây.

Goodbye, Vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *