RAC1: Mức lương lương cố định 120 triệu của Barcelona sẽ được trả cho bóng M88.com

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11 theo RAC1, mức lương cố định của Barcelona 200 triệu sẽ trả cho người chơi trong bốn năm.

Barcelona chính thức tuyên bố rằng câu lạc bộ đã đạt được một thỏa thuận lớn với các cầu thủ, tổng mức lương của mùa này là 172 triệu, liên quan đến mức lương lương cố định 122 triệu euro, và đề xuất là 50 triệu euro. Số tiền thưởng sẽ được trả cho người chơi trong ba năm tới.

và theo RAC1, ngoài số tiền thưởng sẽ được mở rộng cho người chơi trong ba năm tới, 122 triệu châu Âu lương cố định trong tổng số tiền thanh toán sẽ được trả cho người chơi trong bốn năm.

Tin tức liên quan: BARCELONA CHÍNH THỨC: Thỏa thuận chính với người chơi sẽ đạt mức lương, tổng mức lương của mùa này là 172 triệu giờ

(nửa ngắn của chín văn phòng)

[>

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *