Anye Fights, Shenhua 0-2m88 Backward Tokyo FC

môn thể thao hạnh phúc ngày 27 tháng 11, cuộc đua nhóm AFC đang diễn ra, và sự an toàn của khung thành, Shenhua 0-2 Backward Tokyo FC.

Những khoảng trống của hai bên của khu vực bút, quả bóng rơi xuống bên trái của vòng cấm, sự khôn ngoan lớn ban đầu càn quét mục tiêu, sau sự an toàn của cối, Shenhua 0-2 lùi Tokyo FC.

(ABU)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *