Phương pháp chân là tốt và Axson đã nhập 3 M88 trực tiếp.

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, sự cạnh tranh của nhóm hoàn thành Saida và Thuyền Chiến thắng Kobe, Axon tự do bị giết, như trong mùa giải hiện tại, anh đã hoàn thành đá phạt.

Trò chơi này được thực hiện vào nửa thứ ba của hiệp một, Axson thực hiện một quả đá phạt, và sau đó anh ta đích thân nỉ hình phạt chính, quả bóng rơi vào tận cùng, giúp lĩnh vực Evergrande thay đổi tỷ số với tỷ số 2-0.

Kể từ bây giờ, Axson đã nhập 3 bất cứ chút nào trong mùa này. Hai quả bóng là vòng thứ hai của chiến thắng 5-0 giữa và siêu mạnh mẽ và siêu mạnh mẽ và 11 vòng Hengda 2-1 đã đánh bại sự cạnh tranh của Luneng.

Ngoài ra, quả bóng theo mùa của Axson là tất cả trong mùa giải, và anh chưa có chiến tranh thể thao nào. Đi lên.

(Nanling khóc)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *