Danh sách M88 của Paris League: MBPE, Nemar dẫn, Navas, Malginios vắng mặt

Happy Sports ngày 28 tháng 11, Paris sẽ nằm trong cảnh chính của Bordeau tại Mijia League vào cuối tuần này. Hiện tại, họ cũng tuyên bố các cầu thủ của đội trong trò chơi này. Gas và Malginios vắng mặt.

Paris Cặp Bordeaurs một danh sách lớn:

Darga, Bachal, Darno Perera, Di Maria, Florence, Gaoye, Erera, icali, kien, jin pepeng, letrier, MBPE, Pales, Pengberi, Nemar, Landria Manman, Raspinia, Rico, Trường hợp – Ruis, Salavia, Villai. Người chơi khai thác:

Bernart, Diallo, Draxler, Hercel, Corre, Kurzah, Margio S, Navas.

Paris và Bordeaux sẽ được chính thức khai trương vào lúc 4 giờ vào ngày mai.

(Kosimo)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *