Sáu: Nếu La Porta được bầu làm Tổng thống Barcelona, ​​ông là M88.com sẽ chuẩn bị ký hợp đồng với Halland.

môn thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11 Theo sáu tin tức ở Tây Ban Nha, nếu Tháp Cảng La được bầu làm Tổng thống Barcelona, ​​ông sẽ chuẩn bị ký hợp đồng với Halland.

Theo báo cáo, thẻ La Port đã được chuẩn bị để trở thành Chủ tịch của Barcelona, ​​nếu cuộc bầu cử cuối cùng thành công, anh ta sẽ chuẩn bị ký hợp đồng. La Porta sẽ sử dụng mối quan hệ tốt của chúng ta với Raiola, thu hút siêu sao Na Uy này từ Dora Mund đến Barcelona.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *