Danh sách bán áo bóng đá Mỹ: PLI West gần với Messi, C Rombabpe, M88 34

Happy Sports ngày 28 tháng 11, US Online Online Mall Soccer.com tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã ở trong gần hai tháng của Jerseys, Messi trở thành ngôi sao nổi tiếng nhất, Jersey của ông ở Hoa Kỳ, và Pelici ngôi sao Mỹ nằm cạnh thứ hai.

10 – Dòng bán hàng Jersey của Mỹ:

1, Messi

2, Plysach

3, C Luo

4, MBPE

5, Rushford

trong Soccer.com, Misi chiếm 19 tiểu bang Jersey Doanh số bán hàng, C Luo chiếm 6 tiểu bang. Mayuchester United May rất nóng ở Hoa Kỳ, B, Rushford và Machir’s IN ĐỘC QUYỀN ở North Dakota, Alaska và Hawaii bán hàng trước. Một số bất ngờ, cư dân bán hàng Jersey của Juventus Zhongbubuch ở Nam Dakota.

(Key39)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *