Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 năm 29, Ying Ying, vòng 10, bảo vệ Liverpool trong trận chung kết Vào lúc này, 1-1 bị Blairton gièm pha, đội của Klop không chỉ mất 2 điểm, mà là tướng của Milna trở lại chấn thương. Liverpool trong bối cảnh muộn, tình trạng khó xử của “dây chuyền hành khách liên tục”, Milna mở ở vị trí eo lưng, nửa sau của dây chuyền chở khách đến người bảo vệ bên phải, sau khi anh ta đặt cái đầu nhỏ, Curtis Jones, vị trí bảo vệ bên phải. Zhan Jun nói: “Klope được suy nghĩ, hoặc tôi muốn lấy áo khoác, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chiến đấu trong xương, xương cũ cũng có sẵn.” Thể thao hạnh phúc “ ” ->

Thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11 năm 29, Ying Ying, vòng 10, bảo vệ Liverpool trong trận chung kết Vào lúc này, 1-1 bị Blairton gièm pha, đội của Klop không chỉ mất 2 điểm, mà là tướng của Milna trở lại chấn thương. Liverpool trong bối cảnh muộn, tình trạng khó xử của “dây chuyền hành khách liên tục”, Milna mở ở vị trí eo lưng, nửa sau của dây chuyền chở khách đến người bảo vệ bên phải, sau khi anh ta đặt cái đầu nhỏ, Curtis Jones, vị trí bảo vệ bên phải.

Zhan Jun nói: “Klope được suy nghĩ, hoặc tôi muốn lấy áo khoác, tôi hiểu rồi, tôi sẽ chiến đấu trong xương, xương cũ cũng có sẵn.”

Thể thao hạnh phúc “ ”

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *