Khi M88 sẽ lại đi sau 2 tháng! Điểm dừng chân của Galialdi

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, Inter Milano Sa Solo, Galia Dadini, khai thác quốc tế Milan 3-0 Sa Solo.

Đây là sau ngày 30 tháng 9, Galia đã được nâng lên một lần nữa, và anh ta sẽ chơi 8 trận trong mùa giải này và đóng góp 2 bàn.

(ALIANG)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *