Liverpool Tesco 5 Gửi một quả bóng Premier League đầu tiên, M88 trước hai mùa thêm vào chỉ có 2 viên

Happy Sports ngày 28 tháng 11, Liverpool là 1-1 tại Junior League of Johns, và lần cuối cùng của trò chơi được hoàn thành bởi Robertson để đá Verbeck trong vòng cấm. Điểm số bằng nhau trước thời điểm này.

phút thứ 20 của trò chơi này, trọng tài đã kết án một quả phạt đền nhỏ của Williams, Liverpool đã bị kết án bóng, nhưng tiền đạo Monophan có thể được nhập vào.

Ngoài ra, mùa này, Joe-Gomez và Tiago đã gửi một quả phạt đền. Liverpool 2018-19 và 2019-20, hai mùa cao cấp đã gửi hai chân.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *