Đối với vòng cấm, Sa Solo, Sa Solo, Saul, National M88.com, 14 phút, dẫn 2-0

Happy Sports ngày 28 tháng 11, phút thứ 14 của trò chơi, Góc quốc gia Milan khai trương, Sa solo người chơi đầu tiên không giải quyết được, và sau đó nhấn qua đường chuyền của Badar. Trong 14 phút, Inter Milan đã dẫn đầu tốt nhất.

(Aliang)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *