Talissa: Những người lính sẽ chịu đựng trận chiến M88, chỉ nghỉ ngơi khi mục tiêu hoàn thành.

Thể thao hạnh phúc ngày 28 tháng 11, trong cuộc thi AFC trước đó, Quảng Châu Hengda 2-0 Kobe Victory Boat, Talisca đã ghi một quả bóng.

Sau Tarisca, tôi cũng mời phương tiện truyền thông xã hội: “Chiến binh sẽ tiếp tục chiến đấu trong thời điểm đau đớn, và chỉ còn lại phần còn lại sẽ được thực hiện khi mục tiêu hoàn thành.”

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *