Bayern vs Leipzig M88 đầu tiên: Levan dẫn đầu, Saina, Caman

môn thể thao hạnh phúc ngày 6 tháng 12, vòng 10 của con dấu, Bayern đã gặp Lipin.

Lucas Defender Bayern vắng mặt trong chấn thương đùi.

Bayern bắt đầu:

1-Nobel, 4-Gller, 5-pavar, 17-Boateng, 27-Araba, 18-Grazka, 8-Harvey- Martinens, 25-Muller, 10-Sanet, 29-Cuman, 9 Lawan

Thay thế: 35- Numier, 20-Sal, 23- West, 41-Richaza, 22-Rak, 42-Musia, 7-Gardry, 11-Douglas Costa, 13-Shubo-Moting

Leipzig 1: 1-Gusi, 3-Angelino, 5-Upapa, 6-Knet, 22-Mukil, 7-Sabbi, 8-Haida, 10 – Fosberg, 14-Taylor-Adams, 18-enkunu, 21-Krujvit,

thay thế: 33-Martinez, 4-Orban , 9-Pollson, 19-Soros, 20-Samarjack, 23-Harstenberg, 25-Oro, 41-Bolkovski, 44-Campl,

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *