Sky Sports: Sigmennis M88.com đã được nối lại sau khi gửi thuốc, và nó đã phản ứng với việc điều trị.

Thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, Sim Plamer Player Sim Nis bị tổn thương trong cuộc thi Arsenal, và báo cáo theo dõi thể thao trên bầu trời nói rằng Shmenis đã được gửi đến các bác sĩ. Thức dậy, việc điều trị đã phản ứng.

Đánh giá trước đó

Tôi hy vọng không có gì! Đầu bị thương ở đầu đỉnh, sau đó được gửi đến bệnh viện sau trận đấu tiếp theo

(Bletalowda)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *