Dữ liệu thực địa: Chelsea Bắn M8812-5 Thorn nhiệt, Chụp tích cực 2-1 chì

Thể thao hạnh phúc Ngày 30 tháng 11 Tin tức Trận chiến tập trung tròn Ying Chao, Chelsea Trang chủ 0-0 Wafer Thorn, ở trên là dữ liệu trò chơi.

Tấn công, Chelsea Shot 12-5 dẫn dắt những cái gai tích cực, đoạn đường nối là 2-1. Tỷ lệ bóng của Chelsea là 56% và tỷ lệ thành công của việc vượt qua bóng là 89% và hai dữ liệu có màu xanh.

Sau trận đấu này, Pony Points đã theo đuổi Hồng quân Red, lại trở lại đầu Net Victory, Ren thứ ba tại Chelsea.

(Beltalowda)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *