Romano: Balotelli sẽ tham gia M88.com Meng Bika Monza, người chơi chấp nhận kiểm tra y tế vào thứ Hai tuần sau

Joy Sports ngày 5 tháng 12, Itala Itala Infin Junstrain, Balotelli sẽ tham gia vào các ước tính Đội Bija Monza, và người chơi sẽ chấp nhận kiểm tra y tế vào thứ Hai tuần sau.

Theo báo cáo, người chơi miễn phí Barotel đã không tham gia Gaskama đội Brazil đã được đồn đại. Người chơi luôn có thể ở lại Ý. Anh ấy sẽ tham gia Đội Biugan Monza, Kiểm tra y tế sẽ được chấp nhận vào thứ Hai tới.

Ông chủ Monza cũng là cựu Tổng thống AC Milan Berlusconi, vài tháng trước, đội vừa ký Kevin-Batten.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *