Thay thế đầu tay 2 Bắn 1 Pass! Cavani con người M88.com hiện đã đảo ngược

Happy Sports ngày 29 tháng 11, Manchester United 3-2 đã đảo ngược Nanafuton, trò chơi này, Kavani đáng tin cậy đã hoàn thành 2 Shots 1 Pass, bậc thầy của Manchester United .

Trong phút thứ 59, Cavani đã gửi và phí B đã được điều chỉnh thấp. Manchester United với một quả bóng.

Trong phút thứ 73, thiết bị ngoại vi B là radial xa và Cavani nhảy lên đỉnh. Manchester United 2-2 dòng.

Cuộc thi được thực hiện cho giai đoạn bổ sung, phút 92, Manchester United, ca sĩ, Kavani đứng đầu, Manchester United đã đuổi theo ba quả bóng 3-2 Southampton.

(Đâu là lạnh)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *