Ống kính AC Milan VS Flor M88.com, phút thứ 10, khán giả hoan nghênh Marradona

môn thể thao hạnh phúc ngày 29 tháng 11, phút thứ 10 của cuộc thi, hai cầu thủ và người thay thế là sự tôn trọng lớn nhất đối với Maradona.

Goodbye, Vua! Bệnh Maradona, 60 tuổi

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *